يا امام رضا

دلم تنگ است
دلم تنگ شده
دلم تنگ شده براي آن لحظه ها
براي آن لحظه هاي با تو بودن
براي آن مهماني
دلم براي آن دعوت نامه تنگ شده
چه روزهايي بود
چه لحظه هايي
لحظه هاي بهشتي بودن
لحظه هاي آزاد شدن
افسوس كه گذشت
گذشت و خيلي زود هم گذشت
دلم مي خواهد كه برگردم
تا ببيني مرا
كه چگونه حس مي كنم تو را
اي امام رضا ; اي ضامن آهو
طلبيدي مرا
باز هم مرا بطلب
به حق خودت
درد همه دردمندان را درمان كن
حاجت همه حاجتمندان را برآورده كن
درد مرا هم درمان كن
مي خواهم كه باز مرا بطلبي
و مرا به سوي خودت بخواني
تا زيارت كنم تو را
و ببينم روي زيباي تو را

/ 4 نظر / 38 بازدید
هموطن

ای هموطن بيا دریابيم پرستوهای دربند را ، پيام شما انزجار از رفتار مدعيان آزادی است.

هادی

وبلاگ بسيار حالبی داری . من در وبلاگم در مورد اعجاز قرآن مطالب بسيار جالبی نوشتم . اگر خواستی می توانی یک لیدک به من بدهی من هم همینطور ممنونومی شوم خداحافظ..

[گل][شوخی][تایید][قهر][سبز][خداحافظ][قهقهه][خنده][دست][هورا][بغل][نیشخند][چشمک][ناراحت][لبخند][سوال][قلب][خجالت][زبان][ناراحت][شیطان][عینک][عصبانی]

لیلا

موفق و موید باشید التماس دعا