توافق هسته ای مبارک باد

توافق هسته ای ایران با 1+5 می تواند بهترین خبر این روزها در چند سال اخیر باشد. امیدوارم با تزریق امید و افق روشن به مردم ایران روزهایی خوب و خوش توام با صلح و دوستی با تمام دنیا پیش رو داشته باشیم. / 0 نظر / 49 بازدید