یا امام زمان

سالروز آغاز امامت آقا امام زمان بر همه مبارک.

بیا ای خورشید رفته به غروب
بیا ای ناجی از نظرها غیوب
بیا ای فرزند بتول و علی
بیا ای همانند نبی علیم و زکی
بیا ای ناجی اسلام و دین
بیا ای یار و یاور مستضعفین
جهان شده پر از ظلم و تباهی
پر از جنگ و ستمگر و سیاهی
بیا ای چشم امید همه عالم
بیا ویران کن کاخ ستمکاران عالم
بیا ای صاحب فضل و کرم
بیا آقا قدمت روی سرم
بیا ای مهدی صاحب زمان
بیا و ظهور کن در این زمان

/ 0 نظر / 29 بازدید